HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Rotfyllning i samband med kosmetisk tandvård

Rotfyllning i samband med kosmetisk tandvård

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 048 - Min patient önskar få en krona utförd på 14 då han tycker att tanden är ful. Kronan på 14 ska patienten betala själv eftersom den inte är skadad.

Tand 14 är sedan tidigare rotbehandlad och är symtomfri. Men rotfyllningen ser otät ut och skulle behöva revideras innan tanden förses med en pelare och krona. Ingår rotfyllningen och pelaren i tandvårdsstödet?

För behandling med krona och pelare på tand som inte har någon skada finns inget tillstånd inom tandvårdsstödet och därmed lämnas ingen ersättning för den protetiska behandlingen.

I villkorstexten för tillstånd 4041 Ofullständig rotfyllning som kräver revision inför reparationsåtgärd, framgår att ersättning endast lämnas när rotbehandling krävs inför reparationsåtgärd inom tandvårdsstödet.

Eftersom kronan och pelaren vid kosmetisk tandvård inte ersätts inom tandvårdsstödet, lämnas inte heller ersättning för att revidera rotfyllningen.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder