HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Krona på tand i position 7

Krona på tand i position 7

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 045 - Vilken ersättning lämnas från det statliga tandvårdsstödet när en laboratorieframställd krona utförs på tand i position 7 vid en omfattande fraktur?

Samma regler för krona gäller för alla tänder inom position 1 till 7.

För att tillstånd 4081Omfattande fraktur eller omfattande förlust av tandsubstans ska vara uppfyllt ska frakturen vara omfattande enligt regel D.3 Kronregel. Detta innebär att den sammanlagda skadan på tanden, som även inbegriper ytor som tidigare ersatts med fyllningsmaterial, ska omfatta minst fyra av fem ytor på en molar, eller så ska två tredjedelar av tandens kronvolym vara förlorad. Ersättning lämnas då för åtgärd 800 eller 801 för permanent tandstödd krona.

Om kraven för 4081 inte är uppfyllda och tanden har en mindre fraktur föreligger istället tillstånd 4080 Fraktur eller förlust av tandsubstans. Ersättning lämnas då för utbytesåtgärd 922 om en laboratorieframställd krona utförs.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler