HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Skillnad mellan garanti och omgörning

Skillnad mellan garanti och omgörning

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 039 - Vad är det för skillnad mellan omgörning inom det statliga tandvårdsstödet och garanti?

Föreskriften om det statliga tandvårdsstödet reglerar när ersättning lämnas vid omgörning av protetiska åtgärder eller av utbytesåtgärder för rehabilitering:
   • För fast tandstödd eller implantatstödd protetik lämnas inte ny ersättning inom tre år efter slutförande av åtgärden. Det lämnas inte heller ny ersättning för behandling av samma tandlucka med andra åtgärder för fast protetik. För fasta protetiska konstruktioner som slutförts före den 15 januari 2019 tillämpas de omgörningsregler som gällde när konstruktionen utfördes, dvs tiden för omgörning är två år för dessa.
   • För avtagbar protetik lämnas inte ny ersättning inom ett år efter slutförande av åtgärden.
Detta framgår av regel D.5, E.5, E.6, E.7, E.8 och E.15.

I vissa fall kan dock ny behandling vara ersättningsberättigande inom tidsramen, detta efter en förhandsprövning hos Försäkringskassan. Undantagen anges i
   • regel D.6 för tandstödd protetik utförd inom reparativ vård,
   • regel E.9 för tandstödd protetik utförd inom rehabiliterande vård, implantat samt utbytesåtgärd ortodonti.

Garantier på tandvård är en överenskommelse mellan patient och vårdgivare. Vilka garantier som ska finnas regleras inte i författning. Garantiåtaganden som vårdgivaren lämnar för sina arbeten ska, enligt 8 § förordning (2008:193) om statligt tandvårdsstöd, finnas angivna på vårdgivarens prislistor.

Garantiåtagande kan variera mellan olika vårdgivare och avser oftast fast protetik (kronor, broar och implantatkonstruktioner), avtagbar protetik (hel – och delproteser) men även fyllningar och rotfyllningar hos en del vårdgivare.

Relaterade regler