HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Krona på tand i position 8

Krona på tand i position 8

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 013 - Ersätts krona i position 8 när tanden har omfattande karies?

Vid omfattande karies tillämpas tillstånd 4002 vid primärkaries eller tillstånd 4012 vid sekundärkaries. I regel D.3 Kronregel framgår att ersättning lämnas för krona i tandposition 1–7. För en tand i position 8 är en fyllning den ersättningsberättigande behandlingen. Men för tillstånd 4002 och 4012 gäller även regel D.4 Utbytesåtgärd krona. Det finns inte några restriktioner för olika tandpositioner i regel D.4 utan ersättning lämnas för utbytesåtgärd 922 även i position 8.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler