HSLF-FS 2023:21
Handbok » 7.4 Utbytesåtgärder – tandreglering

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

7.4 Utbytesåtgärder – tandreglering

Utbytesåtgärder – tandreglering

Det är möjligt för en patient att välja tandreglering för slutning av en entands­lucka inom tillstånd 5031 eller 5036 i stället för den ersättningsberättigande behandlingen som är en tandstödd bro med två stöd och ett hängande led. Lika mycket tandvårdsersättning lämnas för behand­ling av tandluckan oavsett om tandstödd bro, implantat eller tandreglering utförs.

All behandling och apparatur som behövs för tandregleringsbehandlingen liksom retention och uppföljning ingår i utbytesåtgärderna för tandreglering, precis som vid annan tand­regleringsbehandling. Om ytterligare en tandlucka skapas i terapeutiskt syfte för att kunna genomföra behandlingen, ingår slutning av den terapeutiskt skapade luckan i behandlingen av den ursprungliga tandluckan.

Om ortodontisk slutning av en entandslucka sker samtidigt som annan tandregleringsbehandling inom tillstånd 5903–5914 tillämpas någon av åtgärderna 901–908 för hela behandlingen inklusive slutning av entandsluckan. Se vidare i åtgärdstexten till 901–908 hur åtgärderna ska tillämpas. Utbytesåtgärd 940/941 kan inte kombineras med åtgärd 900–908 eller 847 under samma ersättningsperiod.

Tandvårdsersättning lämnas för totalt högst två utbytesåtgärd 940/941, för ortodontisk slutning av entandslucka, för samma patient under samma ersättningsperiod.

Generellt gäller för åtgärderna 940 och 941