HSLF-FS 2023:21
Handbok » 3.1.2 Kvalificerat rådgivande samtal som hälsofrämjande insats vid risk för sjukdom, åtgärd 213 och 214

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

3.1.2 Kvalificerat rådgivande samtal som hälsofrämjande insats vid risk för sjukdom, åtgärd 213 och 214

Kvalificerat rådgivande samtal som hälsofrämjande insats vid risk för sjukdom, åtgärd 213 och 214

Inom tandvårdsstödet finns det två åtgärder för beteendemedicinsk prevention, åtgärd 213 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, 60 minuter eller mer och 214 Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention.

För åtgärd 213 och 214 ska följande dokumenteras i patientjournalen:

  • en motivering till varför beteendemedicinsk prevention ska utföras, samt
  • en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan.

Lämplig bakgrund för att upprätta en individanpassad behandlingsplan för teoribaserad beteendepåverkan kan vara att ha kunskap om den sjukdom som en beteendeförändring syftar till att påverka, färdighet i lämplig kommunikationsmetod, samt kunskap om de teorier och metoder som ligger till grund för att påverka människors beteende.

Åtgärder 213 och 214 är ersättningsberättigande inom tillstånd för hälsofrämjande insatser (2021, 2041, 2051, 2061 och 2071).

Exempel, kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention, åtgärd 213 och 214, vid begynnande tandslitage