HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 2021

2021

2021 - Förhöjd risk för karies.

Unika villkor

För åtgärd 213, 214, 251 och 252 ska följande dokumenteras i patientjournalen:

  • motivering till varför kvalificerat rådgivande samtal ska utföras, samt
  • en individanpassad behandlings­plan för beteende­påverkan.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

161, 162, 201, 204-206, 213, 214, 250-252, 362

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.