HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Omgörningstid för fast protetik

Omgörningstid för fast protetik

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 095 - Vilken tid gäller för omgörning av fast protetik som lämnats ut i december 2018, två eller tre år?

Fast protetik som slutförs i december 2018 har två års omgörningstid. För en slutförd åtgärd är det den föreskrift och dess bestämmelser som gällde när åtgärden slutfördes som ska tillämpas.  Äldre föreskrifter gäller därför för åtgärder som slutförts före den 15 januari 2019.

För fast protetik som slutförts före den 15 januari 2019 är alltså omgörningstiden två år och för fast protetik som slutförs den 15 januari 2019 eller senare är omgörningstiden tre år.

Relaterade åtgärder