HSLF-FS 2023:21

Filfraktur

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 080 - När jag rensade 26 fick jag en filfraktur i en kanal. Vilken åtgärd kan tillämpas när filen tas bort?

Det finns inga åtgärder inom tandvårdsstödet för behandling av instrumentfrakturer. Omhändertagande av egna komplikationer såsom borttagning av instrumentfrakturer ingår i åtgärden för rotbehandlingen.

Instrumentfraktur eller perforation bör alltid anmälas till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 § patientskadelagen (1996:799) måste vårdgivaren ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. För en anmäld skada kan försäkringsbolaget lämna ersättning för behandlingen, även när den sker hos en annan behandlare. Det är viktigt att anmälan sker till patientskadeförsäkringen så att patienten även har ekonomiskt skydd ifall en senare komplikation uppstår.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder