HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3051

3051

3051 - Sjukdomar i tandpulpan eller de periradikulära vävnaderna.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

163, 164, 301-304, 362, 401-405, 407, 409, 410, 480, 501-504, 520-523, 541

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Kan jag rapportera in åtgärd 520 eller 521 när jag akutbehandlat smärta i en tand som jag senare planerar att extrahera?

Svar

Ja, när en akut endodontisk behandling utförs kan såväl åtgärd 520 som 521 tillämpas även när en tand senare ska extraheras. Utöver de regler som anges i tillståndet för behandlingen och de villkor som anges i åtgärdstexten finns inga övriga villkor, som reglerar vilken behandling som planeras ske senare. Både åtgärd 520 och 521 är även ersättningsberättigande för en tand i position 8.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När jag rensade 26 fick jag en filfraktur i en kanal. Vilken åtgärd kan tillämpas när filen tas bort?

Svar

Det finns inga åtgärder inom tandvårdsstödet för behandling av instrumentfrakturer. Omhändertagande av egna komplikationer såsom borttagning av instrumentfrakturer ingår i åtgärden för rotbehandlingen.

Instrumentfraktur eller perforation bör alltid anmälas till patientskadeförsäkringen. Enligt 12 § patientskadelagen (1996:799) måste vårdgivaren ha en patientförsäkring som täcker ersättning för skador som omfattas av lagen. För en anmäld skada kan försäkringsbolaget lämna ersättning för behandlingen, även när den sker hos en annan behandlare. Det är viktigt att anmälan sker till patientskadeförsäkringen så att patienten även har ekonomiskt skydd ifall en senare komplikation uppstår.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Jag arbetar på en akutmottagning och ibland räcker det inte med att trepanera och utrymma kavum utan jag måste rensa tanden. Lämnas ersättning för åtgärd 520 när tanden rensas?

Svar

Ja, när en annan behandlare än den som ska utföra rotbehandlingen behöver rensa tanden vid akuttillfället lämnas ersättning för åtgärd 520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare.

Om samma tandläkare ska rotfylla tanden vid ett annat tillfälle ingår rensningen istället i åtgärd 501–504 för rotbehandling.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vid akutbehandling av en patient som går regelbundet hos mig, hann jag rensa tanden istället för att bara göra en kavumexstirpation. Kan jag använda, åtgärd 520 eller 521?

Svar

Nej, vid rensning av en tand som utförs av samma tandläkare som ska rotfylla tanden vid ett senare tillfälle, lämnas ingen ersättning för åtgärd 520 eller 521. Rensningen ingår i åtgärd 501–504 för rensning och rotfyllning på samma sätt som vid en planerad rotbehandling.

Åtgärd 521 tillämpas om det behöver göras en trepanering och kavumexstirpation vid det akuta behandlingstillfället. Dvs det är ett extra besök för den behandlingen.

Ersättning lämnas för åtgärd 520 om det är en annan tandläkare som utför akutbehandlingen än den som ska göra klar rotbehandlingen.