HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Implantat utförs i en entandslucka samtidigt som en tandstödd krona utförs på granntanden

Implantat utförs i en entandslucka samtidigt som en tandstödd krona utförs på granntanden

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 079 - Jag planerar att göra en implantatstödd krona i en entandslucka och en tandstödd krona på granntanden till entandsluckan eftersom den frakturerat. Nu har jag rapporterat åtgärd 925 för operationen av implantatet. Implantatkronan och den tandstödda kronan ska göras samtidigt. Lämnas det någon tandvårdsersättning för kronan på granntanden?

Vid implantatbehandling i en entandslucka lämnas ersättning för utbytesåtgärd 925 och 926, vilket motsvarar en tandstödd bro (som är den ersättningsberättigande behandlingen). I och med att utbytesåtgärd 925 rapporterats är åtgärd 800 och 801 inte ersättningsberättigande inom tre år för ett stöd på vardera sidan om luckan. Åtgärden för krona på granntanden är därmed inte möjliga att rapportera. När tandläkaren utför kronorna lämnas tandvårdsersättning för utbytesåtgärd 926 för implantatkronan. För den tandstödda kronan kan utbytesåtgärd 921 Utbytesåtgärd. Krona istället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand eller utbytesåtgärd 922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar, rapporteras inom tillstånd 4080 eller 4081.

För fasta protetiska konstruktioner som slutförts före den 15 januari 2019 tillämpas de omgörningsregler som gällde när konstruktionen utfördes, dvs för dessa är omgörningstiden två år.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder