HSLF-FS 2022:26
Kunskapsstödet » Stegvis exkavering åtgärd 322

Stegvis exkavering åtgärd 322

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 072 - När kan åtgärd 322 för stegvis exkavering användas?

Åtgärd 322 är ersättningsberättigande vid primär eller sekundär karies när metoden stegvis exkavering används. Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandnummer och ersättningsperiod.

Metoden innebär att den mest pulpanära delen av ett djupt kariesangrepp lämnas och tanden förses med en långtidstemporär fyllning. Tanden kan sedan efter en exspektansperiod färdigbehandlas. Syftet med behandlingen är att bevara pulpan vital, utan rotbehandling.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder