HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Stegvis exkavering åtgärd 322

Stegvis exkavering åtgärd 322

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 072 - När kan åtgärd 322 för stegvis exkavering användas?

Åtgärd 322 är ersättningsberättigande vid primär eller sekundär karies när metoden stegvis exkavering används. Åtgärden är ersättningsberättigande en gång per tandnummer och ersättningsperiod.

Metoden innebär att den mest pulpanära delen av ett djupt kariesangrepp lämnas och tanden förses med en långtidstemporär fyllning. Tanden kan sedan efter en exspektansperiod på minst tre månader färdigbehandlas. Syftet med behandlingen är att bevara pulpan vital, utan rotbehandling.

Den långtidstemporära fyllningen som utförs genom en stegvis exkavering rapporteras inom tillstånd 4022 Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering som behandlas med selektiv eller stegvis exkavering. Eventuell efterföljande permanent fyllningsterapi efter exspektansperiod rapporteras med kariestillstånd 4002 eller 4012.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder