HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Om stift i rotfylld kanal och kompositkrona utförs på olika dagar

Om stift i rotfylld kanal och kompositkrona utförs på olika dagar

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 067 - Hur ska jag rapportera åtgärd 708 för stift när jag stiftförser tanden en dag och slutför kompositkronan en annan dag?

Åtgärd 708 är en tilläggsåtgärd och kan endast användas tillsammans med åtgärd 707 (eller 811). Åtgärd 708 för stiftet rapporteras därför samtidigt som åtgärd 707 för kompositkronan slutförs.

Det framgår även i definitionen för slutförd åtgärd i 4 § i föreskriften om statligt tandvårdsstöd att en åtgärd för fyllningsterapi är slutförd när fyllningen är utförd.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder