HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 4882

4882

4882 - Lossnad, frakturerad eller skadad tandstödd protetisk konstruktion.

Unika villkor

Behandling är endast ersättnings­berättigande för en permanent eller semipermanent protetisk konstruktion.

Ny konstruktion är ersättnings­berättigande för tand i position 1–7 när reparation eller åter­cemen­tering inte kan utföras.

Skäl till varför reparation eller åter­cementering inte är möjlig ska beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt D.1.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

301-304, 362, 401-405, 409, 410, 480, 523
och
a) 701-708
eller
b) 708, 800-803, 805, 806, 808, 811, 812, 815

Utbytesåtgärder

921-924

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När en tand som är kronförsedd har rotbehandlats och man önskar utföra stiftförankring genom trepanationshålet och därefter en kompostitfyllning, vilka åtgärder är ersättningsberättigande?

Svar

När en stiftförankring och kompositfyllning görs vid trepanationshålet i samband med en rotbehandling genom en befintlig krona lämnas ersättning för åtgärd 812 inom tillstånd 4882. Tillståndet omfattar bland annat fraktur eller skada i permanent eller semipermanent tandstödd protetisk konstruktion. Sitter kronan i en bro tillämpas tillstånd 5445 och samma åtgärd är ersättningsberättigande.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

När vi inför rotbehandling måste skapa en trepanationsöppning, genom en kronförsedd tand, vilket tillstånd tillämpas när tanden sedan ska repareras? Är en ny krona ersättningsberättigande?

Svar

I allmänna råd till förskriftens 2 § framgår att det ibland kan behöva fastställas ett nytt tillstånd efter det att en behandling utförts. Det kan till exempel vara efter trepanation när tandsubstans förlorats eller när en skada i permanent tandstödd konstruktion uppkommit.

När en rotbehandling utförts genom en laboratorieframställd krona kan trepanationshålet ofta repareras med en fyllning (700-åtgärd). Om reparationen sker i kombination med ett stift är istället åtgärd 812 ersättningsberättigande. I vissa fall kan skadan på kronan bli så omfattande att reparation inte är möjlig. Vid en skada på en krona tillämpas tillstånd 4882 om det är en enstaka krona eller tillstånd 5445 om kronan sitter i en bro. För att en ny krona eller bro ska vara ersättningsberättigande ska skäl till varför reparation eller återcementering inte är möjlig beskrivas i patientjournalen om det inte redan framgår av dokumentationen enligt D.1 alternativt E.0.

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Hur ska jag rapportera åtgärd 708 för stift när jag stiftförser tanden en dag och slutför kompositkronan en annan dag?

Svar

Åtgärd 708 är en tilläggsåtgärd och kan endast användas tillsammans med åtgärd 707 (eller 811). Åtgärd 708 för stiftet rapporteras därför samtidigt som åtgärd 707 för kompositkronan slutförs.

Det framgår även i definitionen för slutförd åtgärd i 4 § i föreskriften om statligt tandvårdsstöd att en åtgärd för fyllningsterapi är slutförd när fyllningen är utförd.