HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Modell av gammal protes som förlaga till tandtekniker

Modell av gammal protes som förlaga till tandtekniker

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 051 - Min patient ska få en ny helprotes. För att proteständerna i överkäken ska få rätt form, så har jag tagit en modell av patientens gamla protes. Kan jag använda åtgärd 141 för studiemodell då?

Åtgärd 141 Analoga studiemodeller för behandlingsplanering, är en åtgärd vid undersökning och diagnostik och är endast ersättningsberättigande inom tillstånd 1001-1302 för undersökningar. Ersättning lämnas för åtgärd 141 när studiemodeller krävs för behandlingsplanering. Detta framgår av åtgärdstexten. Åtgärden inkluderar index och modeller i bägge käkarna.

Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 141 när modellen tas för att tandteknikern ska se vilken form de gamla proteständerna har. Extra modell för detta syfte ingår i åtgärderna för hel under- eller överkäksprotes.

Relaterade åtgärder