HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Preprotetiska fyllningar

Preprotetiska fyllningar

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 033 - Vilka åtgärder är ersättningsberättigande för preprotetiska fyllningar?

Det finns inga åtgärder för preprotetiska fyllningar inom tandvårdsstödet. Dessa fyllningar ingår i åtgärderna för att utföra tandstödd protetik. Detta framgår av den inledande texten för åtgärd 800 - 809 för tandstödd protetik i föreskriften.

Relaterade åtgärder