HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Byta ut felfria amalgamfyllningar

Byta ut felfria amalgamfyllningar

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 028 - En patient vill byta ut amalgamfyllningar mot komposit eller kronor, vilken ersättning lämnas för detta inom det statliga tandvårdsstödet?

Byte av felfria fyllningar ersätts inte inom det statliga tandvårdsstödet.

För att en ny fyllning ska vara ersättningsberättigande inom det statliga stödet ska det finnas ett tillstånd, såsom en skada på fyllningen eller tanden. Finns det ett tillstånd, så anger tillståndet vilka tandvårdsåtgärder som är ersättningsberättigande.

Däremot kan patienten i vissa särskilda fall få stöd för byte av felfria amalgamfyllningar till hälso- och sjukvårdsavgift på grund av avvikande reaktioner mot dentala material. Detta regleras i 6–7 §§ Tandvårdsförordningen (1998:1338). Det är behandlande tandläkare som vid ett sådant fall ska lämna in en förhandsbedömning till landstinget/regionen där patienten bor. 

Relaterade åtgärder