HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Fler än sex implantat i överkäken under samma ersättningsperiod

Fler än sex implantat i överkäken under samma ersättningsperiod

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 021 - En patient som nyligen har fått 5 fixturer installerade i överkäken, men som ännu inte har någon protetisk konstruktion, förlorar de sista tänderna i käken och ytterligare 2 fixturer ska installeras.

Hur inrapporteras de tillkommande fixturerna och slutligen den protetiska konstruktionen, om hela behandlingen utförs under samma ersättningsperiod?

När de sista tänderna går förlorade i en käke med implantat utan permanent suprakonstruktion kan tillstånd 5447 fastställas. Enligt regel E.2 ersätts högst sex implantat i överkäken under en ersättningsperiod. Det innebär att ytterligare ett implantat är ersättningsberättigande och det sjunde implantatet betalar patienten själv. Vidare framgår i E.2 att endast operation avseende de implantat som är ersättningsberättigande inom tillståndet ingår. I detta fall innebär det att åtgärd 421 och inte åtgärd 423, är ersättningsberättigande för implantatoperationen. Den implantatförankrade bron rapporteras också in inom tillstånd 5447 med åtgärd 863.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler