HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Dokumentation under behandling

Dokumentation under behandling

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 012 - Hur kan man göra en fullgod dokumentation när en tand frakturerar under arbetets gång om man inte har dokumenterat tandens ursprungliga tillstånd?

Om en tand t ex frakturerar under arbetets gång och ett nytt tillstånd uppkommer ska det nya tillståndet dokumenteras om tandstödd protetik, åtgärd 800–809, planeras.  När det inte är möjligt att dokumentera det ursprungliga tillståndet ska dokumentationen i stället ske så snart det är möjligt, se regel D.1 Dokumentation.  

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler