HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Partiell protes på befintliga implantat samt en kvarvarande tand

Partiell protes på befintliga implantat samt en kvarvarande tand

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 011 - Tandläkaren planerar att utföra en kombination mellan täckprotes på implantat och partiell protes i underkäken. Det finns tre befintliga implantat med en barkonstruktion. Dessutom finns en tand i position 35.

Protesen ska utformas med ocklusala stöd och en klammer i klasp vid 35 och med knäppen mot barkonstruktionen. Vilket tillstånd och vilka åtgärder ska tillämpas?

Vid partiell tandlöshet som ska åtgärdas med avtagbar protes tillämpas tillstånd 5005. För den partiella protesen lämnas ersättning för åtgärd 824 om protesen retineras med klamrar. Om istället en urtagskrona är utförd på 35 är åtgärd 825 ersättningsberättigande.

I det fall en täckprotes utförs över kvarvarande tand, tillämpas åtgärd 827.

Det finns inget tillstånd för partiell tandlöshet där täckprotes på implantat är ersättningsberättigande. För knäppena på barkonstruktionen på implantaten lämnas därmed inget tandvårdsstöd.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder