HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Implantatstödd bro efter förlorad tandstödd bro inom omgörningstiden

Implantatstödd bro efter förlorad tandstödd bro inom omgörningstiden

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 010 - En patient har fått en tandstödd protetisk konstruktion i överkäken men förlorar efter 18 månader samtliga tänder i käken. Är det ersättningsberättigande att utföra en implantatkonstruktion på 6 fixturer?

Ja, åtgärder för helkäksimplantat, till exempel en implantatförankrad bro på sex implantat, åtgärd 863, är ersättningsberättigande även när patienten, för samma tandpositioner, tidigare fått en tandstödd bro utförd. Det gäller oavsett vilken tid som gått sedan den tandstödda bron utfördes. I regel E.5 framgår det att åtgärder för helkäksimplantat inte är blockerade efter att åtgärd 801 och 804 slutförts. Behandlingen utförs inom tillstånd 5002.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler