HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Bro för entandslucka efter separation av molar

Bro för entandslucka efter separation av molar

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 009 - Tand 46 är separerad och den mesiala roten är borttagen. Vilken ersättning lämnas om en bro ska utföras med stöd på 45 och 46 distala roten, med ett hängande led mellan stöden? Tand 46 ska även förses med en pelare.

Tillstånd 5031 för entandslucka kan tillämpas när en bro 46–45 ska utföras för den lucka som uppkommit efter separation av den första molaren. Det framgår i allmänna råd till tillstånd 5031 och 5036, vilka återfinns i bilaga 3 i föreskriften. För position 6 lämnas ersättning för antingen en krona eller ett hängande led. Det framgår i villkoren för tillstånd 5031 och 5036 att åtgärd 801 för krona och åtgärd 804 för hängande led inte är ersättningsberättigande för samma tandposition. För position 5 lämnas ersättning för en åtgärd 801. Åtgärd 802 eller 803 för pelare är också ersättningsberättigande inom tillstånd 5031. 

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler

Relaterade allmänna råd