HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Etsbro som temporär ersättning

Etsbro som temporär ersättning

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 006 - Är det ersättningsberättigande att göra en etsbro som temporär ersättning i samband med implantatbehandling?

Tandvårdsstöd lämnas för emaljretinerad bro som temporär ersättning vid en- och tvåtandsluckor i samband med implantatbehandling. I bilaga 3 Allmänna råd, förtydligas att en emaljretinerad konstruktion bör vara ersättningsberättigande som temporär ersättning om det framgår i den dokumenterade behandlingsplanen i journalen att den är avsedd som temporär terapi.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade allmänna råd