HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Allmänna råd om emaljretinerad konstruktion som provisorisk ersättning, tillstånd 5031, 5032, 5033, 5036 och 5037

Allmänna råd om emaljretinerad konstruktion som provisorisk ersättning, tillstånd 5031, 5032, 5033, 5036 och 5037

Allmänna råd om emaljretinerad konstruktion som provisorisk ersättning, tillstånd 5031, 5032, 5033, 5036 och 5037

Vid en- eller tvåtandslucka kan en emaljretinerad bro behöva användas som temporär lösning under läkningstid. I de fall det i den dokumenterade behandlingsplanen framgår att konstruktionen är avsedd som temporär terapi bör såväl den emaljretinerade bron som den slutliga terapin vara ersättningsberättigande.      

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor