HSLF-FS 2023:21
Handbok » 5.1 Allmänt om reparativ vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

5.1 Allmänt om reparativ vård

Allmänt om reparativ vård

Detta avsnitt beskriver ett urval behandlingar inom tillstånd för reparativ vård (4000-serien) samt regel D.3.
Generellt gäller för åtgärderna 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707 och 708
Djup dentinkaries med risk för pulpaexponering, tillstånd 4022