HSLF-FS 2020:28
» 5 Reparativ vård » 5.3 Tillstånd vid reparativ vård

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

5.3 Tillstånd vid reparativ vård

Tillstånd vid reparativ vård

Tillstånd 4076, omfattande infraocklusion