HSLF-FS 2019:9
Handbok » 4 Behandlingar av sjukdoms- och smärttillstånd » 4.1.1.9 Annan kirurgisk behandling, tillstånd 3046

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

4.1.1.9 Annan kirurgisk behandling, tillstånd 3046

Annan kirurgisk behandling, tillstånd 3046

Tillstånd 3046 Andra sjukdomar eller tillstånd i vävnaderna kring tänder eller implantat kan tillämpas när det inte finns ett specifikt tillstånd för sjukdomen eller skadan inom tandvårdsstödet. Några exempel är lokal mjukvävnadsretraktion vid tand eller bennedbrytning apikalt vid ett implantat som inte är periimplantit.

Exempel, mjukvävnadskirurgi med lambå vid tand med lokal mjukvävnadsretraktion, åtgärd 451 och 448
Exempel, kirurgi vid implantat, tillstånd 3046 och åtgärd 407