HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 3046

3046

3046 - Andra sjukdomar eller tillstånd i vävnaderna kring tänder eller implantat.

Unika villkor

Åtgärd 446 är endast ersättningsberättigande för behandling med emaljmatrixprotein vid lokal mjukvävnads­retraktion vid tand.

Åtgärd 448 och 451 är endast ersättnings­berättigande vid lokal mjukvävnads­retraktion vid tand.

För åtgärd 451 ska skäl till varför kirurgisk behandling behöver utföras dokumenteras i patientjournalen.

Tillstånd 3046 kan inte tillämpas när det finns ett specifikt tillstånd för sjukdomen eller skadan inom tandvårdsstödet.

Se bilaga 4 allmänna råd.

Regler

Allmänna råd

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

162-164, 301-303, 362, 401-405, 407, 409, 410, 429, 436, 446, 448, 451, 480, 893-896

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Vilket tillstånd och åtgärd ska tillämpas när en patient blöder efter ett kirurgiskt ingrepp och patienten kommer till en annan tandläkare för behandling?

Svar

När en patient blöder efter ett ingrepp och det är en tandläkare på en annan mottagning än där ingreppet utfördes som tar hand om och behandlar patienten, kan samma tillstånd som vid det primära ingreppet användas. Om tandläkaren inte känner till varför ingreppet utfördes kan tillstånd 3046 Andra sjukdomar eller tillstånd i vävnaderna kring tänder eller tandimplantat tillämpasÅtgärd 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande, är ersättningsberättigande för behandling av en omfattande postoperativ blödning om behandlingen sker på en annan mottagning än primäringreppet.

Blödning som omhändertas av samma mottagning som primäringreppet är utfört vid, ingår i den kirurgiska åtgärden. Det framgår av inledningstexten för 400-åtgärderna.