HSLF-FS 2023:21
Handbok » 2.1 Undersökning eller kontroll

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

2.1 Undersökning eller kontroll

Undersökning eller kontroll

Åtgärd 101-114 för undersökning eller utredning är ersättningsberättigande när diagnostik utförs. Det kan även gälla ny diagnostik som en följd av en tidigare utförd behandling. Ny diagnostik innebär inte att det behöver bli en annan diagnos. Den kan i vissa fall bli samma som tidigare, t.ex. oförändrat fickdjup vid parodontal sjukdom.

Däremot ingår kontroll av behandlingsresultat inom ramen för en åtgärd, i den aktuella åtgärden.

Ett flertal av inledningstexterna för de olika åtgärdsserierna beskriver vilka moment i en behandling som ingår i åtgärderna för serien. Texten i respektive åtgärd anger vidare vad som ingår i den enskilda åtgärden och om det finns några särskilda villkor.
Generellt gäller för undersökningsåtgärderna 101, 103, 107, 108, 111, 112, 113 och 114
Basundersökning
Övriga undersökningar och utredningar
Undersökningar tandläkare
Undersökningar tandhygienist
Konsultation specialisttandläkare, åtgärd 115 och 116
Röntgen inom tandvårdsstödet
Övriga åtgärder vid undersökning och diagnostik