HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Akut endodontisk behandling hos ordinarie tandläkare

Akut endodontisk behandling hos ordinarie tandläkare

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 093 - Vid akutbehandling av en patient som går regelbundet hos mig, hann jag rensa tanden istället för att bara göra en kavumexstirpation. Kan jag använda, åtgärd 520 eller 521?

Nej, vid rensning av en tand som utförs av samma tandläkare som ska rotfylla tanden vid ett senare tillfälle, lämnas ingen ersättning för åtgärd 520 eller 521. Rensningen ingår i åtgärd 501–504 för rensning och rotfyllning på samma sätt som vid en planerad rotbehandling.

Åtgärd 521 tillämpas om det behöver göras en trepanering och kavumexstirpation vid det akuta behandlingstillfället. Dvs det är ett extra besök för den behandlingen.

Ersättning lämnas för åtgärd 520 om det är en annan tandläkare som utför akutbehandlingen än den som ska göra klar rotbehandlingen.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder