HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Akut rensning hos jourtandläkare

Akut rensning hos jourtandläkare

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 092 - Jag arbetar på en akutmottagning och ibland räcker det inte med att trepanera och utrymma kavum utan jag måste rensa tanden. Lämnas ersättning för åtgärd 520 när tanden rensas?

Ja, när en annan behandlare än den som ska utföra rotbehandlingen behöver rensa tanden vid akuttillfället lämnas ersättning för åtgärd 520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare.

Om samma tandläkare ska rotfylla tanden vid ett annat tillfälle ingår rensningen istället i åtgärd 501–504 för rotbehandling.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder