HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Bonding av extraherad tand till granntänder efter extraktion

Bonding av extraherad tand till granntänder efter extraktion

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 085 - Vilket tillstånd ska tillämpas när en parodontalt skadad tand extraheras och sedan bondas till granntänderna? I åtgärd 302 finns angivet att åtgärden kan tillämpas när en extraherad tand bondas till granntänder efter extraktion, men för en entandslucka, tillstånd 5031, lämnas inte ersättning för åtgärd 302.

När en extraherad tand bondas till granntänderna är det en del av behandlingen inom samma tillstånd som extraktionen gjordes. Om tanden extraherades på grund av parodontit tillämpas tillstånd 3043 Parodontit. Bonding av en extraherad tand till en granntand är inte en rehabiliterande behandling av en entandslucka och därför inte ersättningsberättigande inom tillstånd 5031.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder