HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Blödning efter kirurgiskt ingrepp, patienten behandlas av en annan tandläkare

Blödning efter kirurgiskt ingrepp, patienten behandlas av en annan tandläkare

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 084 - Vilket tillstånd och åtgärd ska tillämpas när en patient blöder efter ett kirurgiskt ingrepp och patienten kommer till en annan tandläkare för behandling?

När en patient blöder efter ett ingrepp och det är en tandläkare på en annan mottagning än där ingreppet utfördes som tar hand om och behandlar patienten, kan samma tillstånd som vid det primära ingreppet användas. Om tandläkaren inte känner till varför ingreppet utfördes kan tillstånd 3046 Andra sjukdomar eller tillstånd i vävnaderna kring tänder eller tandimplantat tillämpasÅtgärd 303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande, är ersättningsberättigande för behandling av en omfattande postoperativ blödning om behandlingen sker på en annan mottagning än primäringreppet.

Blödning som omhändertas av samma mottagning som primäringreppet är utfört vid, ingår i den kirurgiska åtgärden. Det framgår av inledningstexten för 400-åtgärderna.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder