HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Benersättningsmaterial vid implantatinstallation

Benersättningsmaterial vid implantatinstallation

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 083 - Vilken åtgärd kan användas för att lägga benersättningsmaterial marginalt kring implantat vid implantatoperation?

Det finns ingen åtgärd inom tandvårdsstödet för att lägga benersättningsmaterial marginalt vid implantat i samband med implantatinstallation. Åtgärd 432 som tillämpas vid benaugmentation med benersättningsmaterial vid samtidig implantatinstallation är endast ersättningsberättigande för sinuslyft med buckal entré eller för täckning av buckala eller linguala fenestrationer. Det innebär att det endast lämnas ersättning vid blottor längs implantaten, men inte om det finns benförlust marginalt. Det beror på att benersättningsmaterial marginalt inte förbättrar prognosen för implantatet vid mindre marginala defekter, enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.  Vid stora marginala defekter bör benaugmentation göras vid ett separat tillfälle, innan implantat installeras (tvåstegbehandling).

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder