HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Besvarade frågor » Temporära distanser

Temporära distanser

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 082 - Vilken åtgärd kan jag använda för temporära distanser? Jag har en patient som fått fyra implantat inopererade i en sjutandslucka, där ett av implantaten förlorades efter en tid. Patienten ska reopereras eftersom det implantatet behövs. Nu tänker jag göra en långtidstemporär implantatbro på de tre implantaten medan vi väntar på läkning och reoperation. Jag tänker göra bron på temporära distanser.

Det finns ingen åtgärd inom tandvårdsstödet för temporära distanser.

Det är tillstånd 5450 som tillämpas när utvärdering eller belastning behövs innan permanent implantatkonstruktion kan utföras. Till exempel vid reoperation efter förlust av implantat som ska ingå i planerad konstruktion. Inom tillstånd 5450 lämnas ersättning, förutom för långtidstemporär bro, även för permanenta distanser, åtgärd 858.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder