HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Emaljretinerad bro som temporär ersättning vid implantatbehandling

Emaljretinerad bro som temporär ersättning vid implantatbehandling

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 077 - En emaljretinerad bro används som temporär ersättning under en pågående implantatbehandling. Finns det någon ersättningsberättigande åtgärd för av- och påtagning av den emaljretinerade bron?

Nej, på samma sätt som det inte finns åtgärder för att ta av och sätta fast provisoriska ersättningar vid annan protetisk behandling finns det inga separata åtgärder, inte heller något tillstånd, för att ta av och sätta på den emaljretinerade bron i samband med implantatbehandling.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade allmänna råd