HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Fluorbehandling i samband med åtgärd 341 eller 342

Fluorbehandling i samband med åtgärd 341 eller 342

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 070 - Ibland efter en parodontal behandling så vill jag fluorbehandla tandhalsarna på samtliga tänder. Ingår detta då i åtgärderna 341 och 342 eller kan jag även ta en åtgärd 321 för detta?

Vid tillstånd 3043 Parodontit är bl.a. åtgärderna 341-343 ersättningsberättigande men inte åtgärd 321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom. I åtgärd 341-343 framgår det av åtgärdstexterna att åtgärden i förekommande fall även innefattar behandling med fluor. Fluorbehandling som utförs för att minska besvär efter den parodontala behandlingen ingår således i åtgärd 341 – 343. Det har ingen betydelse om det är en enstaka tand eller om hela bettet fluorbehandlas.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder