HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Entandslucka och samtidig fraktur på stödtand – val av tillstånd

Entandslucka och samtidig fraktur på stödtand – val av tillstånd

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 065 - Vilket tillstånd ska tillämpas när en treledsbro ska utföras för en entandslucka och en av stödtänderna även har en stor fraktur, dvs tillstånd 4081?

Anledningen till varför vården utförs bör vara vägledande vid val av tillstånd. Eftersom bron ska behandla tandluckan bör det tillstånd som är ersättningsberättigande för behandling av luckan tillämpas, dvs tillstånd 5031. Tillstånd 5031 rapporteras för alla åtgärder i bron, även för den frakturerade tanden.

Om det endast är en omfattande fraktur som ska åtgärdas och luckan inte ska slutas med ett hängande led, tillämpas tillstånd 4081 för den tanden som ska repareras.

I andra fall kan det finnas en tandlucka och bredvid stödtanden ytterligare en tand med omfattande skada (4000-tillstånd), som kronförses och ingår i samma bro. För de tänder som behandlar tandluckan tillämpas i dessa fall tillståndet för tandluckan (5000- tillstånd) och för den ytterligare tanden som är skadad tillämpas aktuellt 4000-tillstånd.  

Relaterade tillstånd

Relaterade paragrafer