HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Ersättning för åtgärd 858 i kombination med täckprotes

Ersättning för åtgärd 858 i kombination med täckprotes

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 062 - Lämnas ersättning för distans enligt åtgärd 858 när en täckprotes utförs?

Nej, det lämnas ingen ersättning för distans (åtgärd 858) när en täckprotes (åtgärd 871 – 873) utförs, vilket framgår i åtgärdstexten för 858. I åtgärdstexten för 871 – 873 står att förankringselement och distans oavsett typ ingår i åtgärderna. Det är således endast implantaten, åtgärd 420, som rapporteras separat.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder