HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Oralkirurgiska åtgärder

Oralkirurgiska åtgärder

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 060 - Vilka oralkirurgiska åtgärder kan ersättas med hälso- och sjukvårdsavgift?

Det är regeringen som beslutar vilka oralkirurgiska åtgärder som omfattas av tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Åtgärderna framgår av 2 § tandvårdsförordningen (1998:1338) och de är:

• behandlingar av käkfrakturer,
• käkledskirurgi,
• rekonstruktiv och ortognat kirurgi,
• utredningar och behandlingar av oralmedicinska tillstånd,
• utredningar och behandlingar av smärttillstånd,
• övriga oralkirurgiska behandlingar som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska resurser.  

Det är patientens landsting/region som hanterar denna tandvård.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder