HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Åtgärd 103 är inte ersättningsberättigande för att kontrollera en rensad tand

Åtgärd 103 är inte ersättningsberättigande för att kontrollera en rensad tand

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 054 - Lämnas ersättning för åtgärd 103 inför rotfyllning när jag kontrollerar en rensad tand efter en exspektansperiod?

Nej, i den inledande texten Rotbehandling för åtgärd 501-523 framgår att alla moment vid behandling, inklusive kontroller, fram till färdig rotfyllning ingår i rotbehandlingsåtgärden. Ersättning lämnas därför inte för åtgärd 103 för att kontrollera en rensad tand inför fortsatt rotbehandling.

Relaterade åtgärder