HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Implantatbro i underkäken på tre implantat

Implantatbro i underkäken på tre implantat

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 053 - Min patient fick fyra implantat installerade i underkäken för ett helkäksimplantat. Tyvärr läkte inte ett av implantaten in. Patienten tyckte att implantatoperationen var jobbig att genomföra och vill inte operera in ytterligare ett implantat. Implantaten sitter väl utspridda, så jag bedömer att det ska fungera med en implantatförankrad bro på tre implantat. Lämnas ersättning för åtgärd 865 fast bron endast blir förankrad med tre implantat?

I åtgärdsbeskrivningen för åtgärd 865 Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat, finns en hänvisning till Bilaga 3 allmänna råd som du hittar längst bak i föreskriften. I allmänna råd om implantatstödd bro, underkäke, åtgärd 865 står det;

"Där prognosen bedöms vara god kan i speciella fall en bro på tre implantat vara ersättningsberättigande. Faktorer som kan påverka är implantatplacering, käkens storlek, krafter i bettet och benkvalitet."

Ersättning bör därför lämnas för åtgärd 865 även om endast tre implantat är installerade när prognosen för en implantatbro bedöms vara god. Det är dock Försäkringskassan som vid en efterhandskontroll har att bedöma det individuella fallet. Det är därför viktigt att dokumentera skälen och prognosen för behandlingen.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade allmänna råd