HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Kronor påbörjades samtidigt, bara den ena passade, vilken åtgärd?

Kronor påbörjades samtidigt, bara den ena passade, vilken åtgärd?

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 046 - Jag har gjort två kronor i underkäken på en patient. När jag skulle cementera kronorna, passade inte den ena, så jag var tvungen att ta ett nytt avtryck och cementera den vid ett senare tillfälle. Blir det åtgärd 801 för båda kronorna eftersom de påbörjades samtidigt?

Åtgärd 800 är ersättningsberättigande för var och en av kronorna, eftersom de slutförs olika dagar.
En åtgärd är ersättningsberättigande när den slutförs, enligt 4 § lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

I föreskriftens 4§ finns definitioner bland annat för när en åtgärd för tandstödd protetik är slutförd. En åtgärd för tandstödd protetik är slutförd när konstruktionen är utlämnad. Det är därför de förutsättningar som är vid utlämningen som gäller.

Åtgärd 800 är ersättningsberättigande när en enda krona utförs i en käke under samma dag. Åtgärd 801 är ersättningsberättigande för samtliga kronor när flera kronor utförs i en käke vid samma tillfälle.

Relaterade åtgärder

Relaterade paragrafer