HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Om en tandhygienist får utföra motorisk aktivering

Om en tandhygienist får utföra motorisk aktivering

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 044 - Får en tandhygienist utföra någon behandling inom bettfysiologi, till exempel åtgärd 606 motorisk aktivering?

TLV föreskriver inte om vem som får göra vad inom tandvården, utan om förutsättningarna för att tandvårdsersättning ska lämnas. Det finns dock några åtgärder inom tandvårdsstödet där det anges vem som ska utföra åtgärden, men det gäller inte åtgärd 606. Behandlingsplanen, där motorisk aktivering planeras som en del i den bettfysiologiska behandlingen, tas fram av behandlande tandläkare.

Enligt 6 kap 2 § patientsäkerhetslagen (2010:659) bär hälso- och sjukvårdspersonal själv ansvaret för hur de fullgör sina arbetsuppgifter. Vidare ska enligt 6 kap. 1 § hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet där en patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav. 

Socialstyrelsen har en webbsida där det beskrivs vem som får göra vad i hälso- och sjukvården och tandvården.

Enligt Försäkringskassan ska tandläkaren ha fastställt diagnos och beslutat om terapi för att ersättning ska lämnas för motorisk aktivering utförd av en tandhygienist. Detta eftersom diagnostik av käkfunktionsstörning inte ingår i tandhygienistens utbildning.

 

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder