HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Annan undersökning hos tandhygienist

Annan undersökning hos tandhygienist

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 037 - Min patient behöver komma en extra gång till tandhygienisten mellan de årliga revisionsundersökningarna för att undersöka gingivan kring en implantatbro i underkäken. För vilken åtgärd lämnas ersättning?

För akut eller annan undersökning hos tandhygienisten finns åtgärd 113 inom tillstånd 1301, Behov av mindre omfattande undersökning. Åtgärden är ersättningsberättigande som en diagnostikåtgärd när annan undersökning utförs än åtgärd 111, 112 eller 114. Till exempel när ett enstaka problem behöver undersökas extra. Åtgärden kan även tillämpas vid en undersökning av akuta besvär hos tandhygienisten. 

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder