HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Åtgärd 520 eller 521 för tand som planeras att extraheras senare

Åtgärd 520 eller 521 för tand som planeras att extraheras senare

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 036 - Kan jag rapportera in åtgärd 520 eller 521 när jag akutbehandlat smärta i en tand som jag senare planerar att extrahera?

Ja, när en akut endodontisk behandling utförs kan såväl åtgärd 520 som 521 tillämpas även när en tand senare ska extraheras. Utöver de regler som anges i tillståndet för behandlingen och de villkor som anges i åtgärdstexten finns inga övriga villkor, som reglerar vilken behandling som planeras ske senare. Både åtgärd 520 och 521 är även ersättningsberättigande för en tand i position 8.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder

Relaterade regler