HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Intraradikulär stiftförankring och kompositfyllning vid trepanationshål genom krona

Intraradikulär stiftförankring och kompositfyllning vid trepanationshål genom krona

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 035 - När en tand som är kronförsedd har rotbehandlats och man önskar utföra stiftförankring genom trepanationshålet och därefter en kompostitfyllning, vilka åtgärder är ersättningsberättigande?

När en stiftförankring och kompositfyllning görs vid trepanationshålet i samband med en rotbehandling genom en befintlig krona lämnas ersättning för åtgärd 812 inom tillstånd 4882. Tillståndet omfattar bland annat fraktur eller skada i permanent eller semipermanent tandstödd protetisk konstruktion. Sitter kronan i en bro tillämpas tillstånd 5445 och samma åtgärd är ersättningsberättigande.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder