HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Temporär protes när tandroten finns kvar i tandluckan

Temporär protes när tandroten finns kvar i tandluckan

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 034 - Är en temporär protes ersättningsberättigande för en tandlucka fastän roten finns kvar och ska rotbehandlas?

När en patient har en tandlucka där roten/rötterna finns kvar och dessa planeras att behållas är behandling med avtagbar protes ersättningsberättigande inom tillstånd 5006 Lucka inom position 5-5 som beror på att en eller flera tänder saknar krondel.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder