HSLF-FS 2023:21
Tillstånd » 5006

5006

5006 - Lucka inom tandposition 5–5 som beror på att en eller flera tänder saknar krondel.

Unika villkor

Temporär protes är ersättnings­berättigande när roten eller rötterna planeras att behållas och luckan tillfälligt åtgärdas med avtagbar protes.

Regler

Åtgärder

Ersättningsberättigande åtgärder

362, 822, 823

Relaterade handboksavsnitt

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Handboken kompletterar föreskriften med exempel och kommentarer som stöd för tillämpningen. En handbok är inte en juridiskt bindande text. Den kan dock användas för att öka förståelsen av skrivna författningar.

Besvarade frågor

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket..

Fråga

Är en temporär protes ersättningsberättigande för en tandlucka fastän roten finns kvar och ska rotbehandlas?

Svar

När en patient har en tandlucka där roten/rötterna finns kvar och dessa planeras att behållas är behandling med avtagbar protes ersättningsberättigande inom tillstånd 5006 Lucka inom position 5-5 som beror på att en eller flera tänder saknar krondel.