HSLF-FS 2023:21
Kunskapsstödet » Kan två åtgärd 428 rapporteras samma dag?

Kan två åtgärd 428 rapporteras samma dag?

TLV kan inte bedöma rätten till ersättning i ett enskilt ärende. TLV föreskriver endast om vilken tandvård som ingår i det statliga tandvårdsstödet. Svaret är därför allmänt hållet utifrån innehållet i regelverket.

Fråga 025 - Jag ska vid samma tillfälle operera för benuppbyggnad med benersättningsmaterial på båda sidorna i överkäken. Kan jag då rapportera en åtgärd 428 för varje sida?

Nej, i texten för åtgärd 428 framgår att åtgärden avser benaugmentation i en kvadrant och att den endast är ersättningsberättigande en gång per dag. För benaugmentation med benersättningsmaterial i ytterligare en kvadrant, vid samma tillfälle, lämnas ersättning för åtgärd 431. Så vid benaugmentation med benersättningsmaterial på båda sidor i överkäken vid samma tillfälle lämnas således ersättning för åtgärd 428 och 431. Dessa båda åtgärder är endast ersättningsberättigande när de utförs av en parodontolog eller käkkirurg, dvs tandläkare med bevis om specialistkompetens, eller av en ST-tandläkare inom dessa specialistområden.

Relaterade tillstånd

Relaterade åtgärder